počet produktů: 0
cena: 0,0 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Jaká vína z Burgundska nejčastěji kupujete
Villages
22/79 (28%)
Premier Cru
23/79 (29%)
Grand Cru
34/79 (43%)
počítadlo přístupů
online: 1
dnes: 78
týden: 2246
celkem: 708667

nejprodávanější produkty
890,0 Kč

WINE SPECTATOR

Wine Spectator je americký časopis o životním stylu, který se zaměřuje na hodnocení vín, vinařskou kulturu. Ročně vydává 15 čísel časopisu s hodnocením vybraných vín. Každé číslo obsahuje 400 až 1000 recenzí vín a poznámek z degustací. Víno hodnotí na 100 bodové stupnici. Časopis byl založen v dubnu 1976 a řídí jej Thomas Matthews.

JAMES SUCKLING

James Suckling je americkýkritik vína a doutníky. Je bývalým vedoucím redaktorem pro Wine Spectator pro Evropu. Je mezinárodně považován za jednoho z nejvlivnějších světových kritiků vína. Jeho hodnocení jsou velice prestižní na celém světě. Vína hodnotí ve stobodové stupnici a zaměřuje se na světové top oblasti vín. 

ROBERT PARKER - WINE ADVOCATE

Je legendou mezi kritiky vína, který sestavil 100 bodovou stupnici. Původem advokát, který se ve svých 21 letech začal zajímat o víno a spolupracovat s odbornými časopisy až do doby, kdy se stal v hodnocení vín legendou. Jeho kritiky jsou akceptovány po celém světě. Hodnocení vychází jednou za dva měsíce a je publikováno obvykle hodnoceno koem  2 tisíc vín, tedy za rok hdnotí cca. 12 tisíc vín z celého světa se zaměřením na top světových oblastí Francie, USA. Španělska a Austrálie. Databáze obsahuje více jak 300 tisíc hodnocenívín, kde je víno bodově ohodnoseno, je uvedena cena vína a doporučené  období k degustaci. V databázi není žádné moravské nebo české víno.

DECANTER

Je tištěný a digitální časopis o víně je zaěřením na jeho hodncení. Vychází ve Velké Britanii od roku 1975. Decanter každoročn vyhlašuje nejlepší vína světa jako World Wine Awords. Každý měsíc je hodnoceno kolem 1000 vín. Do databáze je placený přístup na internetu. V tištěné podobě vychází v nákladu cca. 40 tisíc výtisků měsíčně. Hodnotí 100  bodovou stupnicí a zaměřuje se především na velká světová vína.

WINE ENTHUSIAST

Je americký časopis o víně,který vydává společnost Wine Enthusiast Companies z New Yorku. Byl založen v roce 1988 a nabízí komplexní informace o víně a destilátech, cestováním, informace pro sommeliery, párování vína a jídla atp..Vychází 14 ročně a má cca. 800 000 čtenářů po celém světě. Je zaměřen především na spotřebitele v USA, hodnotí především vína která přichízí na tento trh. 

GILBERT & GAILLARD

Skupinu založili v roce 1989 Philippe Gaillard a François Gilbert, kteří začali svou kariéru jako sérioví režiséři nakladatelství Presses de la Cité. V roce 1991 začali publikovat své vlastní průvodce a časopisy. Dnes jsou v čele multimediální skupiny věnované vínu, která má kanceláře ve 22 zemích. Skupina Gilbert & Gaillard je zcela nezávislá a zcela vlastněná svými zakladateli. Bodování skupiny je založeno na 100 bodové stupnici a zaměřuje se především na přední vinařské oblasti a producenty vína.

 

Všeobecné obchodní podmínky

Tento internetový obchod je určen  a je přístupný výhradně osobám starším osmnácti (18) let z důvodů prodeje alkoholických nápojů.

I.  Smlouva uzavřená distančním způsobem

a) Smlouva uzavřená distančním způsobem dle ustanovení § 1820 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v jeho platném znění (dále jen ObčZ) je uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím potvrzením a odesláním objednávkového formuláře.

b) Smlouva uzavřená distančním způsobem se uzavírá mezi kupujícím a OSVČ JUDr. Rudolf Ježek, Černilov 377, Černilov, PSČ 503 43, IČ 162 46 853, DIČ CZ5511092004, e-mail: jezkovin@seznam.eu,  tel. +420 603 52 60 30  (dále jen prodávající).

c) Víno, které je předmětem distanční smlouvy je přesně specifikováno a vyobrazeno v části v tomto elektronickém obchodu. Dodávané víno pochází přímo od výrobce a je prodávajícím dodáváno v originálním balení. Víno nepochází z internetových aukcí. 

d) Prodávající dodá víno na adresu uvedenou v objednávce ve lhůtě 10 pracovních dnů od převzetí objednávky. Víno je převzato kupujícím osobně od prodávajícího nebo převzetím od doručovací společnosti. Prodávající po obdržení objednávky vyrozumí spotřebitele elektronicky o převzetí a vyřízení objednávky.

e) Spotřebitel má práva odstoupit od Distančníí smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. 0bčanský zákoník, v jeho platném znění, kdy má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od data převzetí nebo doručení zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je lhůtou hmotněprávní a oznámení o odstoupení musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty o odstoupení.

 

f) Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, víno, které obdržel na základě jeho objednávky. Víno musí být v originální lahvi bez poškozené etikety a uzávěru. V případě, že bude víno otevřeno, nejdná se již od odstoupení od smlouvy.

 

g) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy vrátí mu prodávající dle ustanovení § 1832 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v jeho platném znění, bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Vrátit peněžní prostředky jiným způsobem je možné pouze po vzájemné dohodě stran.

h) Odpovědnost za vady dodaného vína musí být řešena okamžitě po zjištění vady, nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí může být reklamováno poškození vína – rozbití lahve. K uznání vady je nezbytné potvrzení od přepravce, že došlo k poškození – rozbití lahve. Všechny dodávky vína jsou pojištěny a prodávající uplatní náhradu škody na přepravci a kupující mu dodá bezvadný výrobek – víno. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé špatným skladováním a manipulací u kupujícího. Odpovědnost za vady lze uplatnit pouze písemně na adresu prodávajícího. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník v jeho platnm znění.

 

ch) Všechna dodávaná vína jsou v originálním balení a je nutno doržovat obecné zásady pro uložení, manipulaci a skladování vína. Víno musí být skladováno v temném prostoru, schránce, chladicím boxu, sklepě za dodržení teploty 11 st. C u bílého a 16 st. C u červeného vína, při vlhkosti vzduchu do 70%. Vystavení vína teplotním výkyvům nebo dlouhodobým skladováním v nehotných tepelných a světelných podmínkách snižuje kvalitu vína a charter vína. Může dojít i k jeho znehodnocení. Rovněž tak každé víno má předpokládanou dobu archivace s ohledem na odrůdu, místo původu zboží a jeho výrobce. To vše je nutno při skladování zohlednit. Pokud je u vína prokazatelně zjištěn "korek", je nutno lahev uzavřít korkovým špuntem, který byl s lahví dodán, a s reklamací vrátit lahev prodávajícímu.

 

i) Doručením potvrzené objednávky kupujícímu na jeho e-mail, který označil v objednávce, je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva. 

 

II. Platební podmínky :

1. Cena zboží – vína

a) Prodejní cena tichého vína je uvedena včetně DPH.
b) Prodejní cena šumivého vína je uvedena včetně DPH a spotřební daně.
c) Při zasílání bude k ceně zboží účtováno přepravné dle váhy balíku a balné v souladu s podmínkami vybraného přepravce.
d) K ceně zboží dodaném na dobírku bude účtován poplatek v souladu s podmínkami vybraného dodavatele.
e) Při vyplnění způsobu dodání zboží a způsoby platby, kdy výběr provádí sám kupující, je proveden automaticky výpočet celkové ceny.
f) Zboží může být uhrazeno před dodáním na účet prodávajícího proti potvrzené objednávce
g) Zboží může být hrazeno v hotovosti pouze při osobním odběru v souladu s EET.

2. Fakturace – daňový doklad

a) Ke každému prodeji zboží – vína bude vystaven daňový doklad nebo zjednodušený doklad o prodeji. Na dokladu bude uvedena cena za jednotku, celková cena za množství a cena s daní. Fakturace bude mít veškeré náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví a kupující obdrží jeden výtisk daňového dokladu.

3. Způsob platby

a) platba v hotovosti při převzetí - EET, prodávající je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně a vystavit kuppujícímu účtenku

b) platba na dobírku

c) platba bankovním převodem před odesláním zboží

III. Doprava

Při vyplňování objednávky si zákazník vybírá způsob dopravy, který umožňuje prodávající v nabídce. Způsob dopravy je provázán se způsobem úhrady tak, aby byl bezpečný jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího. Způsob dopravy bude aktuálně doplňován dle nabídky přepravců.

a) Česká pošta

b) Úloženka

c) Zásilkovna

d) Osobní odběr


IV. Ostatní ujednání

1. Ochrana autorských práv
a) Všechna vyobrazení a textové části jsou chráněny zák. č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon) v jeho platném znění.

2. Dodání jiného ročníku vína
a) Tímto ujednáním kupující souhlasí s tím, že v případě doprodání objednaného ročníku vína může být toto nahrazeno stejným vínem nejbližšího ročníku. Cena bude účtována dle uvedeného ceníku pro dodané víno.

 

3. Ochrana osobních údajů

GDPR ( General Data Protection Regulation)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je novým právním předpisem EU, kterým je zaváděna evropská reforma ochrany osobních údajů.

JUDr. Rudolf Ježek, jako fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění zpracovává osobní údaje výlučně zákonným způsobem a ze zákonných důvodů. Údaje budou uloženy u správce po dobu 5 let a následně budou archivovány a skartovány.

Správce údajů:

Správcem údajů dle GDPR v internetovém obchodu www.jezkovin.eu je JUDr. Rudolf Ježek

Zpracovatel údajů:

Zpracovatelem údajů dle GDPR v internetovém obchodu www.jezkovin.eu je JUDr. Rudolf Ježek, který zpracovává účetní a daňovou agendu. Zpracováním údajů je jakákoli operace s osobními údaji získanými systematicky nebo nahodile v písemném, ústní nebo audiovizuální podobě.

Příjemce údajů:

Příjemcem údajů jsou orgány státní správy, zejména Finanční úřad ČR, Celí správa ČR, Česká obchodní inspekce a další orgány státu, které provádí kontrolní činnosti na úseku ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele.

Osobní údaj:

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Mezi tyto údaje patří jméno, identifikační číslo, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresa, fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby.  Mohou to být i nezaměnitelné znaky fyzické osoby, jako je způsob chůze, mimika, barva duhovky oka, genetický údaj obsažený v lidské tkáni nebo otisk prstu.

Pro činnost internetového obchodu a účetní dokumentace jsou zpracovávány identifikační údaje, které jsou vyžadovány zákonem č. 593/1992 Sb. o daních z příjmu, č. 563/1991 Sb. o účetnictví, č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, č. 242/2016 celní zákon a další zákony a nařízení, která upravují volné obchodní živnosti.

Internetový obchod s vínem zpracovává pouze nezbytné osobní údaje fyzických osob jako jméno, místo bydliště, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Další údaje u fyzických osob nezpracovává.

Zabezpečení osobních údajů:

Přístup k osobním údajům fyzických osob, které jsou vedeny v internetovém obchodu a v účetních dokladech má pouze správce údajů a zpracovatel údajů. Tím je jediná osoba JUDr. Rudolf Ježek.

Údaje jsou vedeny v elektronické podobě na PC, kdy přístup do internetového obchodu a do účetní dokumentace je chráněn heslem. Pokud je dokumentace vedena v písemné formě (faktury), tak jsou písemnosti uloženy v uzamčené místnosti v uzamčené kovové trezorové skříni, kdy klíče má pouze zpracovatel a správce.

Zvláštní kategorie osobních údajů fyzických osob nejsou zpracovávány.

Právo na informace o zpracování osobních údajů:

Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje přebírá správce ke zpracování od subjektu údajů přímo nebo zprostředkovaně od jiného správce má právo na informace o rozsahu a důvodu zpracování jeho údajů, legitimitu zpracování i dobu jejich uložení u správce.

Právo na výmaz osobních údajů:

Právo na výmaz osobních údajů se provádí tehdy, když osobní údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány, nebo pokud subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním.

Právo na výmaz však není možný realizovat tam, kde jsou údaje dále uchovávány či zpracovávány z důvodů plnění právních povinností, ochrany veřejného zdraví, archivace nebo například pro výkon, určení či obhajobu právních vztahů a účetní dokladů.

Úplné znění GDPR:

/files/static_pages_files/files/GDPR.pdf

 

Osobní údaje v České republice jsou chráněny zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů, které jsou předávány mezi kupujícím a prodávajícím patří v souladu se zákona číslo 101/2000 Sb. "o ochraně osobních údajů" v jeho platném znění mezi vztahy nahodilé, které nejsou dále zpracovávány a jsou využity pouze v obchodním styku s kupujícím a jsou vedeny v souladu se zákonem 563/1991 Sb. "o účetnictví". Kupující své informace předává dobrovolně v nutném rozsahu, aby prodávající mohl splnit distanční smlouvu a dodat objednané zboží. Prodávající neshroměžďuje ani nevyžaduje další identifikační údaje kupujícího nad rámec uvedených zákonů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytovat jiným třetím subjektům nez smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožňuje nákup bez registrace, přičemž  údaje neregistrovaných kupujících  využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k martekingovým  účelům.


4. Ochrana životní prostředí

Prodávající prohlašuje, že za obaly výrobků, které uvádí na trh v České republice, byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového materiálu u společnosti EKO-KOM a.s.