Number of products: 0
Price: 0,0 Kč
Contact form
I want to send a question.
Access counter
Online: 1
Today: 78
Week: 1986
Total: 735791

Všeobecné obchodní podmínky

1. Smlouva uzavřená distančním způsobem

a) Smlouva uzavřená distančním způsobem dle ustanovení § 1820 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v jeho platném znění (dále jen ObčZ) je uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím potvrzením a odesláním objednávkového formuláře.

b) Smlouva uzavřená distančním způsobem se uzavírá mezi kupujícím a OSVČ JUDr. Rudolf Ježek, Černilov 377, Černilov, PSČ 503 43, IČ 162 46 853, DIČ CZ5511092004, e-mail: jezkovin@seznam.cz, tel. +420 603 52 60 30  (dále jen prodávající).

c) Víno, které je předmětem distanční smlouvy je přesně specifikováno a vyobrazeno v části v tomto elektronickém obchodu. Dodávané víno pochází přímo od výrobce a je prodávajícím dodáváno v originálním balení.

d) Prodávající dodá víno na adresu uvedenou v objednávce ve lhůtě 10 pracovních dnů od převzetí objednávky. Víno je převzato kupujícím osobně od prodávajícího nebo převzetím od doručovací společnosti. Prodávající po obdržení objednávky vyrozumí spotřebitele elektronicky o převzetí a vyřízení objednávky.

e) Spotřebitel má práva odstoupit od Distančníí smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. 0bčanský zákoník, v jeho platném znění, kdy má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od data převzetí nebo doručení zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je lhůtou hmotněprávní a oznámení o odstoupení musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty o odstoupení.

f) Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, víno, které obdržel na základě jeho objednávky.

g) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy vrátí mu prodávající dle ustanovení § 1832 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v jeho platném znění, bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Vrátit peněžní prostředky jiným způsobem je možné pouze po vzájemné dohodě stran.

h) Reklamace dodaného vína musí být řešena okamžitě po zjištění vady, nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí může být reklamováno poškození vína – rozbití lahve. K uznání reklamace je nezbytné potvrzení od přepravce, že došlo k poškození – rozbití lahve. Všechny dodávky vína jsou pojištěny a prodávající uplatní náhradu škody na přepravci a kupující mu dodá bezvadný výrobek – víno. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé špatným skladováním a manipulací. Reklamaci lze uplatnit pouze písemně na adresu prodávajícího.

ch) Všechna dodávaná vína jsou v originálním balení a je nutno doržovat obecné zásady pro uložení, manipulaci a skladování vína. Víno musí být skladováno v temném prostoru, schránce, chladicím boxu, sklepě za dodržení teploty 11 st. C u bílého a 16 st. C u červeného vína, při vlhkosti vzduchu do 70%. Vystavení vína teplotním výkyvům nebo dlouhodobým skladováním v nehotných tepelných a světelných podmínkách snižuje kvalitu vína a charter vína. Může dojít i k jeho znehodnocení. Rovněž tak každé víno má předpokládanou dobu archivace s ohledem na odrůdu, místo původu zboží a jeho výrobce. To vše je nutno při skladování zohlednit. Pokud je u vína prokazatelně zjištěn "korek", je nutno lahev uzavřít korkovým špuntem, který byl s lahví dodán, a s reklamací vrátit lahev prodávajícímu.

Platební podmínky :

1. Cena zboží – vína

a) Prodejní cena tichého vína je uvedena včetně DPH.
b) Prodejní cena šumivého vína je uvedena včetně DPH a spotřební daně.
c) Při zasílání bude k ceně zboží účtováno přepravné dle váhy balíku.
d) K ceně zboží dodaném na dobírku bude účtován poplatek ve výši 47,- Kč (12,- Kč dobírka a 35,- Kč složenka) dle tarifu České pošty a.s.
e) Zboží může být uhrazeno před dodáním na účet prodávajícího proti potvrzené objednávce
f) Zboží může být hrazeno v hotovosti

2. Fakturace – daňový doklad

a) Ke každému prodeji zboží – vína bude vystaven daňový doklad nebo zjednodušený doklad o prodeji. Na dokladu bude uvedena cena za jednotku, celková cena za množství a cena s daní. Fakturace bude mít veškeré náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví a kupující obdrží jeden výtisk daňového dokladu.

3. Způsob platby

a) platba v hotovosti při převzetí

b) platba na dobírku

c) platba bankovním převodem před odesláním zboží

Ostatní ujednání

1. Ochrana autorských práv
a) Všechna vyobrazení a textové části jsou chráněny zák. č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon) v jeho platném znění.

2. Dodání jiného ročníku vína

a) Tímto ujednáním kupující souhlasí s tím, že v případě doprodání objednaného ročníku vína může být toto nahrazeno stejným vínem nejbližšího ročníku. Cena bude účtována dle uvedeného ceníku pro dodané víno.

3. Ochrana spotřebitele

data zaslaná spotřebitelem v objednávce budou užívána pouze v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a v souladu s příslušnými daňovými předpisy.